Ontvoering

Een ontvoering en nu?

Discreet een ontvoering melden? Stuur ons een berichtje met uw email adres en telefoonnummer. We nemen dan contact met u op.

Wie aan ontvoering denkt, denkt wellicht dat het iets heel exotisch is. Het overkomt zakelijke kopstukken als Freddy Heineken of Gerrit-Jan Heijn, die het slachtoffer van belangrijke criminelen worden. Of mensen zoals Arjan Erkel, die in een gevaarlijk buitenland door terroristen werd ontvoerd. Ontvoering als een ver-van-mijn-bedshow, als iets dat eigenlijk thuishoort in films.

De werkelijkheid is echter heel anders. Jaarlijks worden er in en buiten Nederland honderden Nederlanders ontvoerd. Een aanzienlijk gedeelte van de ontvoeringen vindt plaats in de huiselijke sfeer: door vrienden, bekenden en familie. Deze praktijk is dus in feite aan de orde van de dag.

main_pic_kidnapping

………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Verschillende soorten ontvoeringen

In brede zin is ontvoering is het meenemen van iemand tegen zijn wil en zonder wettelijke basis. Er bestaan diverse varianten van, dus eigenlijk is ‘ontvoering’ een paraplubegrip. Een kort overzicht van de verschillende misdrijven die onder deze noemer worden geschaard:

  • Wederrechtelijke vrijheidsberoving;
  • Gijzeling;
  • Kaping;
  • Ouderlijke ontvoering ofwel kinderontvoering;
  • Schaking.
1.1 Wederrechtelijke vrijheidsberoving

Bij wederrechtelijke vrijheidsberoving wordt iemand tegen de wet in (wederrechtelijk) vastgehouden, zodat hij zich niet meer vrij kan bewegen (vrijheidsberoving). Dit is een misdaad die als zodanig in het Wetboek van Strafrecht staat vermeld.

1.2 Gijzeling

Gijzeling is als wederrechtelijke vrijheidsberoving, maar dan met een extra doel: iets van een derde partij gedaan te krijgen. Dit kunnen verschillende zaken zijn, zoals de betaling van losgeld, de garantie van een veilige ontsnapping, of het bereiken van een politiek doel.

Door dit extra oogmerk wordt gijzeling als een zwaarder misdrijf gezien dan wederrechtelijke vrijheidsberoving. Gijzeling met een politiek doel wordt zelfs gekwalificeerd als terrorisme.

Binnen Nederland komt gijzeling zelden voor. In het buitenland is daar wel anders, en daar worden met regelmaat Nederlanders het slachtoffer van. Zo komt het in het Midden-Oosten met enige regelmaat voor dat buitenlandse werknemers worden gegijzeld door terroristische organisaties. Dergelijke zaken kennen helaas vaak een dodelijke afloop.

In andere landen, zoals in delen van Azië en Zuid-Amerika, is gijzeling voor sommige criminele bendes welhaast vaste prik geworden. Het gaat dan meestal om gijzelingen voor losgeld. Tekenend zijn de lage bedragen, die een snelle en relatief risicoloze betaling faciliteren. In Nederland zijn enkele bekende gijzelingen voor losgeld juist gebeurd met als oogmerk om in één keer een enorme slag te slaan.

1.3 Kaping

Kaping is het overnemen van een voertuig tegen de zin van de bestuurder. Het kan een vorm van ontvoering worden als de inzittenden niet wordt toegestaan het voertuig te verlaten. Het worden dan vaak gijzelingen met een politiek motief, die als terrorisme worden behandeld. Daarom krijgen kapingen vaak zeer veel media-aandacht.

Kapingen kunnen onder meer plaatsvinden bij vliegtuigen, treinen en schepen.

1.4 Ouderlijke ontvoering ofwel kinderontvoering

Van kinderontvoering is sprake wanneer een kind wordt meegenomen door een ouder zonder toestemming van de andere ouder of in strijd met het gezagsrecht. De wil van het kind doet bij dergelijke kwesties niet ter zake.

1.5 Schaking

Schaking is het ontvoeren van een vrouw met de bedoeling om met haar te gaan samenwonen of trouwen. Er zijn twee mogelijke versies van dit misdrijf. Als de vrouw minderjarig is en geen toestemming heeft verleend, of degene die dat zou moeten doen (meestal haar ouders) die niet heeft gegeven, is dat strafbaar. Ook bij meerderjarige vrouwen kan het strafbaar zijn, maar dan moet de ontvoering gebeurd zijn door middel van een list, geweld of de dreiging van geweld.