Buitenland

4. Filipijnen

Op de Filipijnen komt veel criminaliteit voor. Ook ontvoeringen zijn er aan de orde van de dag. Het betreft in veel gevallen buitenlanders, die worden ontvoerd voor losgeld of vanuit een terroristisch oogmerk.

Eigenlijk geldt heel de Filipijnen als risicogebied, maar er zijn ook enkele echte brandhaarden aan te wijzen. Het gaat dan vooral om het zuiden. In het bijzonder betreft het de Sulu eilandengroep, het zuiden van Palawan en delen van Mindanao. Ook in de provincie Zamboanga del Norte bestaat er een hoog risico op ontvoeringen. Wie bekend is met de Filipijnen ziet hierin een duidelijk patroon. Dit zijn namelijk allemaal in meerdere of mindere mate gebieden met fraaie zandstranden. Het niet zo toeristische noorden kent een veel lager ontvoering risico.

Veel van de ontvoeringen vinden plaats door criminele bendes. In veel gevallen gaat het om forse sommen losgeld die benodigd zijn voor vrijlating. Ontvoeringszaken duren daarom vaak lang en zijn zeer traumatiserend voor de slachtoffers.

Nog gevaarlijker zijn ontvoeringen door terroristische groeperingen. Zo zijn er op de Filipijnen diverse organisaties actief die gelieerd zijn aan IS. Aangezien Nederland één van de partijen in de coalitie tegen IS is, lopen Nederlanders op de Filipijnen een verhoogd risico te worden ontvoerd door dergelijke groepen. Ontvoeringen met een terroristisch doel lopen vaak dodelijk af voor de slachtoffers.

Het merendeel van de ontvoeringen vindt plaats met een list, niet noodzakelijkerwijs met geweld. Zo komt drogeren vaak voor, bijvoorbeeld in de taxi of in een bar. Het is daarom zaak om extra alert te zijn om vreemden die u aanspreken en u beweren te kennen. Meer algemeen zijn malafide taxibedrijven een risico.

5. Andere landen

In algemene zin komen er vaker ontvoeringen voor in landen waar de overheid weinig grip heeft op de dagelijkse gang van zaken en de bevolking arm is. Dat is bijvoorbeeld een extra reden waarom toeristen eigenlijk niets te zoeken hebben in landen als Irak, Syrië en Afghanistan, en in mindere mate in Pakistan.

Om dezelfde reden is Nigeria gevaarlijk. Er zijn bovendien veel antiwesterse terreurgroepen die een bedreiging vormen voor Nederlandse bezoekers.

In de meeste Westerse landen hebben Nederlandse toeristen en andere Nederlandse bezoekers een relatief laag risico om ontvoerd te worden.